Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

PKI a nová Windows (Windows Vista a Windows Server 2008)

11.08.2007
V ?lánku je rozebíráno co nového ve vztahu k PKI je obsaženo v t?chto p?icházejících verzích Windows. Nap?íklad CNG Suite B obsahuje nyní práci s t?mito kryptografickými algoritmy:
  • AES - všechny velikosti klí??
  • rodina SHA-2 (SHA-256, SHA-384 a SHA-512) hashovacích funkcí
  • ECDH (eliptický Diffie-Hellman?v algoritmus)
  • ECDSA (eliptické podpisové schéma dle NIST, nad prvo?íselnými t?lesy - P-256, P-384 a P-521)
Práce s certifikáty byla rovn?ž tak zkvalitn?na (zainteresovaný ?tená? nalezne další odkazy v spodní ?ásti ?lánku).
Zdroj: http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/08/SecurityWatch/default.aspx
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 32/2007
RFID - nastala doba k tomu být paranoidní - starší ->>
Design: Webdesign