Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chra?te svoji organizaci p?ed hrozbami sociálního inženýrství

26.12.2008
Sedmistránkovou p?íru?ku zpracovali Lenny Zeltser a Mark Edmead. Dokument je rozd?len do t?í ?ástí:
  • Jak zapracovat problémy sociálního inženýrství do systému vyhodnocování informa?ní bezpe?nosti.
  • Prevence útok? sociálního inženýrství (vý?et bod?).
  • Další informa?ní zdroje.
Pro p?ístup k dokumentu je nezbytná registrace.
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/5433453/3863282/3
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 52/2008
SystemTrack a DataProtect - nové ?ešení ochrany p?ed krádežemi IT - starší ->>
Design: Webdesign