Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Osm ?astých taktik sociálního inženýrství

07.11.2008
Joan Goodchild:
 • Deset odd?lujících stupínk?
 • Nau?ení se ?e?i vaší organizace
 • Vyp?j?ení si hudby vaší organizace používané p?i ?ekání na spojení telefonu
 • Podvržení ?ísla, které se ukazuje na displeji telefonu
 • Využití nových zpráv proti vám
 • Zneužití slib?, ujišt?ní v sociálních sítích
 • P?eklepy
 • Podvržené informace k ovlivn?ní trhu
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/460135/Social_Engineering_Eight_Common_Tactics
Autor: JP


<<- novější - Recenze knihy: Crimeware. Understanding New Attacks and Defenses
Objemy malware rychle rostou, d?vodem jsou p?edevším vysoké finan?ní zisky autor? - starší ->>
Design: Webdesign