Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Objemy malware rychle rostou, d?vodem jsou p?edevším vysoké finan?ní zisky autor?

07.11.2008
V?tšina dnešního malware jsou trojané kradoucí informace. Web 2.0 je nejlepším p?ítelem malware...
Zdroj: http://www.itbusiness.ca/it/client/en/home/news.asp?id=50654
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Osm ?astých taktik sociálního inženýrství
Indie - n?kdo umí klonovat SIM karty - starší ->>
Design: Webdesign