Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Indie - n?kdo umí klonovat SIM karty

07.11.2008
Vyšlo to najevo p?i jednom vyšet?ování. Výzkumy v tomto sm?ru (jak klonovat SIM karty) jsou zakázané. Kdosi to však, jak se zdá, dokázal. P?e?t?te si diskuzi na toto téma na Schneierov? blogu.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2008/11/the_ill_effects_1.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Objemy malware rychle rostou, d?vodem jsou p?edevším vysoké finan?ní zisky autor?
Pozor na falešnou verzi Wordpress - starší ->>
Design: Webdesign