Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Neexistuje univerzální bezpe?nostní plán, musíte ho p?izp?sobit pot?ebám vaší organizace

23.06.2007
Jak? Security Monkey vám ukazuje cestu - formulace ?ady otázek, na které byste si m?li odpov?d?t.
Zdroj: http://blogs.ittoolbox.com/security/investigator/archives/monksize-your-security-plan-17096
Autor: JP


<<- novější - Google, vzdálené ukládání dokument? a bezpe?nost
Ud?lejte si p?ehled o TCP službách ve vaší síti - starší ->>
Design: Webdesign