Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SystemTrack a DataProtect - nové ?ešení ochrany p?ed krádežemi IT

26.12.2008
Tato ?ešení jsou založena na nové ochran? proti krádežím. Ochrana proti krádežím se soust?edí na dv? základní funkce: sledování zcizeného nebo ztraceného hardwaru a dále možnost záchrany, v nezbytném p?ípad? dokonce vymazání, dat z takového hardwaru prost?ednictvím centrální vzdálené správy. Vzdálená správa také umož?uje notebook na dálku zablokovat.
Zdroj: http://www.tv-pc-novinky.cz/systemtrack-dataprotect-nove-reseni-ochrany-pred-kradezemi-it
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chra?te svoji organizaci p?ed hrozbami sociálního inženýrství
Cryptol - speciální jazyk pro kryptografii - starší ->>
Design: Webdesign