Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Novela zákona o elektronickém podpisu se zdrží

30.04.2004
Harmoniza?ní návrh novely zákona o elektronickém podpisu dnes Senát vrátil zp?t do Poslanecké sn?movny. Senáto?i nap?íklad navrhli pozm?nit ú?innost zákona. ?ást totiž m?la vstoupit v ú?innost vyhlášením, ?ást vstupem zem? do Evropské unie, tedy v sobotu 1. kv?tna. Protože by se však druhá lh?ta již nestihla splnit, navrhl Senát stanovit ú?innost na jeden termín - a sice na den, kdy bude novela vyhlášena ve Sbírce zákon?.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/zprava.html?zprava=28165
Autor: JPBezkontaktní VISA v Malajsii - starší ->>
Design: Webdesign