Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezkontaktní VISA v Malajsii

29.04.2004
Zatímco kreditní karta s akustickým p?enosem (viz zde 26.04.2004) p?sobila u zástupc? VISA spíše rozpa?ité reakce, tak ta samá organizace se podle uvedené zprávy rozhodla vyzkoušet v Malajsii pilotní projekt kreditní karty s bezdrátovým RF p?enosem. Zajímavé na celé záležitosti je mj. to, že držitel karty nebude patrn? muset zadávat PIN, ani podepisovat platební stvrzenku. O vzájemné autentizaci terminálu a karty zatím také není nic moc známo. Lze proto oprávn?n? spekulovat, nakolik bude takové ?ešení bezpe?né a jestli se zanedlouho neobjeví v nacpaných malajských ulicích hacke?i s vlastními „platebními terminály“. Možná ale, že i to je sou?ást zám?ru celého experimentu – ov??it jestli a jak rychle se objeví pokusy o napadení takového systému a nakolik budou úsp?šné.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2004/04/28/visa_contactless_creditcard/
Autor: TR


<<- novější - Novela zákona o elektronickém podpisu se zdrží
Microsoft Security Update - RSS - starší ->>
Design: Webdesign