Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

31.07.2004
Dne 26. července 2004 nabyla účinnosti poslední novela zákona o elektronickém podpisu (č. 440/2004 Sb.). Tento předpis nově zavádí pojem "kvalifikované časové razítko", které prokazuje existenci elektronického dokumentu v čase. Další novinkou je možnost používat „elektronické značky“. Pro ty se stejně jako pro zaručený elektronický podpis používá technologie digitálních podpisů. Zákon zavádí důležitou právní domněnku v § 3a odst. (1) novelizovaného zákona, která stanoví, že „Použití elektronické značky založené na kvalifikovaném certifikátu a vytvořené pomocí prostředku pro vytváření elektronických značek umožňuje ověřit, že datovou zprávu označila touto elektronickou značkou podepisující osoba.“ Toto ustanovení by mělo umožnit např. vydávání elektronických listin státní správou (např. výpisů, osvědčení aj.), které by byly ekvivalentem papírových dokumentů. Novela dále upravuje používání elektronických podatelen na orgánech veřejné moci. K elektronickým podatelnám zároveň vydá ministerstvo v nejbližší době ve Sbírce prováděcí vyhlášku.
Zdroj: http://www.micr.cz/files/1540/UZ-227_2000.pdf
Autor: PVMinisterstvo informatiky připravilo Pravidla pro tvorbu přístupného webu (Best practice) - starší ->>
Design: Webdesign