Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Po?íta?ový program p?ipraví kopii klí?e, sta?í mu k tomu pouze jeho fotografie

01.11.2008
Program, který byl zpracován po?íta?ovými odborníky z UC San Diego’s Jacobs School of Engineering, nebyl publikován. Jeho auto?i však varují - není nijak obtížné obdobný program p?ipravit.
Zdroj: http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=791
Autor: JP


<<- novější - Sinowal - jeden z nejúsp?šn?jších finan?ních trojan?
Co s poskytovali internetových služeb, kte?í napomáhají kriminalit?? - starší ->>
Design: Webdesign