Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sinowal - jeden z nejúsp?šn?jších finan?ních trojan?

01.11.2008
Program, známý také jako Torpig a Mebroot, umožnil kriminálním osobám, které jaou za jeho fungováním, získat více než p?l miliónu dat k finan?ním ú?t?m. Trojan se k uživateli (prost?ednictvím webových stránek) dostane tak, že tento se to v?bec nedozví a rovn?ž je pak velice šikovn? uschován (master boot record). Pokud ob?? vstupuje na stránky finan?ní instituce, pak jsou na tuto stránku (pomocí HTML injection) p?idána pole, kam doty?ná ob?? vloží svá data (?íslo karty, ú?tu, heslo). Získané údaje jsou pak p?eposílány na server, který je kontrolován autory malware.

Další podrobnosti lze nalézt na blogu RSA - One Sinowal Trojan + One Gang = Hundreds of Thousands of Compromised Accounts.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2008/10/31/sinowal_trojan_heist/
Autor: JP


<<- novější - Co má v?tší význam než ochrana soukromí?
Po?íta?ový program p?ipraví kopii klí?e, sta?í mu k tomu pouze jeho fotografie - starší ->>
Design: Webdesign