Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co s poskytovali internetových služeb, kte?í napomáhají kriminalit??

01.11.2008
Autorem této prezentace je Paul Hoare (the Serious Organized Crime Agency - SOCA). P?ednesl ji na konferenci v Dubai tento týden (Réseaux IP Européens conference). Diskutovány jsou r?zné nám?ty jako nap?íklad bezprost?ední p?edávání jejich IP adres p?ímo policii.
Zdroj: http://rosie.ripe.net/ripe/meetings/ripe-57/presentations/uploads/Thursday/Cooperation/upl/Hoare-Adressing_the_Rise_Of_Criminal_Service_Providers.yl19.pps
Autor: JP


<<- novější - Po?íta?ový program p?ipraví kopii klí?e, sta?í mu k tomu pouze jeho fotografie
NIST vydal - Special Publication 800-124, Guidelines on Cell Phone and PDA Security - starší ->>
Design: Webdesign