Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Druhé kolo sout?že v lušt?ní úloh na Crypto-Worldu zahájeno!

09.10.2004

Sout?ž o ceny v lušt?ní jednoduchých úloh, kterou každoro?n? vypisuje e-zin Crypto-World vstoupila do druhého kola.

Dnes byly zve?ejn?ny ?ty?i úlohy :
Steganografie (2/1), za 2 body
Kódová kniha, II.sv?tová válka (2/2), za 2 body
Transpozice (2/3), za 3 body
Jednoduchá zám?na (2/4), za 3 body

Pátá a poslední úloha druhého kola bude zve?ejn?na sou?asn? s rozesláním e-zinu Crypto-World 10/2004 (15.10.2004).

Stru?ná informace z pr?b?hu sout?že (stav p?ed zve?ejn?ním úloh druhého kola):
Celkem sout?žících: 82
Po?et sout?žících, kte?í vy?ešili alespo? 1 úlohu: 66
Po?et sout?žících, kte?í splnili podmínku pro za?azení do losování o ceny: 22
Nejvyšší dousud dosažený po?et bod?: 15

Zdroj: http://soutez2004.crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Crypto-World 9/2004 uvoln?n pro neregistrované ?tená?e...
Design: Webdesign