Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nalezena nová cesta k ochran? po?íta?ových sítí proti ?erv?m

12.06.2008
N?které typy malware (?erv Code Red) se dokáží rychle ší?it díky tzv. náhodnému skenování potenciáln? zranitelných po?íta??. Podstata metody spo?ívá v tom, že se dá snadno zjistit, zda z daného místa neodchází p?íliš mnoho sken?.
Zdroj: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080604143419.htm
Autor: JP


<<- novější - Stáhn?te si voln? dostupnou e-knihu: Scared Safe: Life\'s Little Identity Theft Prevention Handbook
Hacke?i teenage?i - desítka t?ch, kte?í se vyznamenali (v uvozovkách) - starší ->>
Design: Webdesign