Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Metodologie ochran pro r?zné typy útok? malware

04.10.2007
Materiál (white paper) spole?nosti CA diskutuje sou?asné sm?ry kontrukcí malware a popisuje cesty k obran?.
Zdroj: http://viewer.media.bitpipe.com/1103740304_372/1182262503_436/MP31540_ThreatMgmt_TB_Primary.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - McAfee-NCSA - stav bezpe?nosti online (shrnutí výsledk? p?ehledu)
Nebezpe?í zvané hoax - starší ->>
Design: Webdesign