Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nebezpe?í zvané hoax

04.10.2007
Jind?ich K?ivohlávek (eMag.cz): „Jde o nebezpe?nou hrozbu? Jak ho rozpoznat? Kdo za tím stojí? Lze zni?it? Existuje obrana? Hoax je nep?íjemný pro znalé, ale neznalí v n?m hrozbu nevidí, pro?? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.“

A pochopiteln?, rozší?ené i aktuální hoaxy najdete na serveru HOAX.CZ.
Zdroj: http://www.emag.cz/nebezpeci-zvane-hoax/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Metodologie ochran pro r?zné typy útok? malware
Jaké nejv?tší hrozby internetu jsou o?ekávány v roce 2008 ? - starší ->>
Design: Webdesign