Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mobilní útoky tvo?í rostoucí hrozbu

12.01.2013
Tracy Kitten shrnuje v tomto sm?ru názory n?kolika odborník? a také výsledky nedávných p?ehled?. V záv?ru ?lánku uvádí trojici doporu?ení.
Viz také komentá? k tomuto tématu - Top security threats in 2013: Mobile attacks.
Další doporu?ení k bezpe?nosti práce s vašimi mobilními za?ízeními najdete na stránce Consumer Watch: Protect your cell.
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/mobile-attacks-pose-increasing-threat-a-5410
Autor: JP


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2013
Pro? a jak odpojit Javu na vašem po?íta?i - práv? nyní - starší ->>
Design: Webdesign