Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mobilní útoky jsou na ?ele seznamu hrozeb pro rok 2013

10.01.2013
Thor Olavsrud shrnuje názory obsažené v p?edpov?dích.
Hrozbám roku 2013 se také v?nuje ?lánek Tracy Kitten - FS-ISAC on DDoS, Account Takeover.
Zdroj: http://www.networkworld.com/research/2013/010913-mobile-attacks-top-the-list-265660.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hacknuty stránky Panasonic Czech Republic and Slovakia
P?tice dot?rn?jších bezpe?nostních otázek (a doporu?ení, jak na n? odpovídat) - starší ->>
Design: Webdesign