Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Metodologie obrany proti útok?m malware

05.09.2007
?lánek (i když jeho zam??ení je P.R. - CA) p?ináší n?které i obecn? využitelné náhledy:
  • jak se úsp?šn? bránit v??i výzvám malware
  • doporu?ení jak zpepšit efektivnost IT bezpe?nosti
  • Jak proaktivn? bránit vaše po?íta?ové prost?edí proti útokm a kompromitacím
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/2109811/4690023
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Od rootkit? k bootkit?m
Ješt? k rizik?m VoIP - starší ->>
Design: Webdesign