Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nalezena nová cesta, jak odposlouchávat prost?ednictvím mobilních za?ízení

27.05.2010
Tim Wilson komentuje výsledky studie Roving Bugnet: Distributed Surveillance Threat and Mitigation, jejímiž autory jsou Ryan Farley a Xinyuan Wang (George Mason University ). Základem jejich myšlenky je umíst?ní vhodného spyware na mobilní za?ízení (notebook, mobil, PDA) taková, která mají vestav?ný mikrofon s jehož prost?ednictvím lze odposlouchat probíhající okolní konverzaci.
Zdroj: http://www.darkreading.com/vulnerability_management/security/privacy/showArticle.jhtml?articleID=225200320
Autor: JP


<<- novější - Novinky ve forenzních nástrojích a další odkazy k forenzní problematice
Bezpe?nost program?: P?íru?ka pro p?ežití - starší ->>
Design: Webdesign