Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Existující množství VoIP zranitelností se stále nepoda?ilo odstranit

03.04.2008
Podle VoIPshield Labs je jich známo okolo jedné stovky. V USA pracuje s VoIP již okolo 80 procent firem, ale jen 60 procent z nich se n?jak zabývá bezpe?ností. Zranitelnosti VoIP nejsou tak snadno využitelné jako u e-mailu, známé útoky jsou ?asto jen typu tzv. proof-of-concept (d?kaz existence). Jejich v?tší zneužívání lze však v budoucnu o?ekávat tém?? s jistotou.
Zdroj: http://weblog.infoworld.com/zeroday/archives/2008/04/voip_vulnerabil.html?source=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ameri?ané vyvíjí úto?né prost?edky pro odvetu za kybernetické hrozby
Nová bezplatná aplikace pro elektronický podpis - starší ->>
Design: Webdesign