Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nová bezplatná aplikace pro elektronický podpis

02.04.2008
Z popisu autora:

Free ELPI2 je program na podpisovanie súborov a emailov vo formáte ZEP(ZIP), ktorý definuje štandard Národného Bezpe?nostného Úradu pre elektronický podpis a vo formáte S-MIME.
Ak si chcete vyskúša? formáty podpisu a uloženia podpisu do ZEPf(ZIP) alebo S/MIME formátu, môžete použi? pripravovanú FREE aplikáciu ELPI2, dostupnú na adrese http://elpi2.szm.com/, ktorá vytvára CAdES podpis pomocou smart karty komunikujúcej cez rozhranie PKCS11 alebo pomocou súborového tokenu PKCS15. Táto aplikácia je zatia? v pracovnej alfa verzii, a tak niektoré jej ?asti ešte nie sú úplne odladené. Prípadné návrhy na doplnenie alebo zistené chyby môžete zasla? na pr@mailbox.sk a v najbližšom ?ase môžu by? doprogramované. K?ú?e a certifikáty si môžete vygenerova? v staršej verzii http://elpi.szm.com/.
Zdroj: http://elpi2.szm.com/
Autor: JP


<<- novější - Existující množství VoIP zranitelností se stále nepoda?ilo odstranit
NIST vydal draft SP 800-116, A Recommendation for the Use of PIV Credentials in Physical Access Control Systems - starší ->>
Design: Webdesign