Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pozor na hackery VoIP a podvody prost?ednictvím VoIP

13.07.2010
Užite?nost ?lánku spo?ívá p?edevším v škále doporu?ení, která jsou uvedena v jeho záv?ru.
Zdroj: http://www.bzyk.net/2010/07/avoid-voip-hackers-and-fraud/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chystáte se vyhov?t n?kterým regula?ním ustanovením?
Deset mýt? okolo bezpe?nosti webových aplikací - starší ->>
Design: Webdesign