Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset mýt? okolo bezpe?nosti webových aplikací

13.07.2010
Autor této slideshow chce poukázat na nejv?tší nedorozum?ní okolo bezpe?nosti webových aplikací v dob? Webu 2.0. Nap?. - webová stránka je bezpe?ná, pokud je na ?ele informací, které jsme získali p?i vyhledávání Googlem; uživatelé nemohou obejít bezpe?nostní politiky organizace; pouze pornografické a další stránky s pochybným obsahem mohou ší?it malware; uživatel m?že infikovat sv?j po?íta? pouze tehdy pokud stahuje soubory atd.
Zdroj: http://www.crn.com/security/225702623
Autor: JP


<<- novější - Pozor na hackery VoIP a podvody prost?ednictvím VoIP
První pololetí 2010, žeb?í?ek zranitelností vede Apple - starší ->>
Design: Webdesign