Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chystáte se vyhov?t n?kterým regula?ním ustanovením?

13.07.2010
Pom?že t?ináct bod?, která jsou uvedeny v záv?ru ?lánku na csoonline.com. Autor se pokouší také ukázat cesty, pokud vaším cílem je naplnit více takovýchto regula?ních rámc?.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/599198/13-essential-steps-to-integrating-control-frameworks
Autor: JP


<<- novější - E-shopy a online kriminalita - top 10 p?edm?t? kradených online
Pozor na hackery VoIP a podvody prost?ednictvím VoIP - starší ->>
Design: Webdesign