Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Phisherské útoky na banky - ve sv?t? rychle rostoucí sou?ást IT kriminality

20.03.2008
Krátký ?lánek komentuje zprávu specialist? spole?nosti RSA. Autor komentá?e také zmi?uje, že je zde málo odražena evropská realita (N?mecko). Ta samá poznámka se nepochybn? vztahuje i k ?R (sou?asné hromadné útoky na ?eskou spo?itelnu).
Zdroj: http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39369892,00.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Velká Británie hodlá investovat podstatn? více vládních pen?z do bezpe?nostních technologií
Esej Bruce Schneiera: Inside the Twisted Mind of the Security Professional - starší ->>
Design: Webdesign