Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Velká Británie hodlá investovat podstatn? více vládních pen?z do bezpe?nostních technologií

20.03.2008
Gordon Brown - je to reakce na sou?asné hrozby.
Zdroj: http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39370683,00.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nostní výzkum - jsou hledány cesty boje proti phisher?m
Phisherské útoky na banky - ve sv?t? rychle rostoucí sou?ást IT kriminality - starší ->>
Design: Webdesign