Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

IT bezpe?nost - co by nem?l zanedbat správce sít? na ?áste?ný úvazek

28.12.2007
John Edwards uvádí následujících deset bod?:
 • Dokumentace
 • Správa záplat (politiky, procedury)
 • Dosahování shody (compliance)
 • Zjednodušení IT (omezení po?tu používaných OS,...)
 • Virtualizace
 • Unified Threat Management
 • ?ízení bezpe?nostních služeb (outsourcing)
 • Aplikace jsou umíst?ny na serveru
 • Školení zam??ené na zvýšení pov?domí - IT bezpe?nost
 • Bezpe?nostní kultura
Zdroj: http://www.itsecurity.com/features/10-tips-part-timers-122707/
Autor: JP


<<- novější - Neznámá vnit?ní hrozba ve firmách
Bezpe?nostní strategie ve vrstvách - starší ->>
Design: Webdesign