Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní strategie ve vrstvách

28.12.2007
Kellen Barrett poukazuje na výhodnost p?ístupu, kdy sí?ová bezpe?nost je zvažována ve vrstvách (zde jsou tím mín?ny takové prost?edky jako firewally, bezpe?nostní SW na podnikové úrovni, NAC, bezpe?nost e-mail?, Active Directory, single sign on, politiky pro fyzickou bezpe?nost).
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/KBarrett_Layered_Security.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - IT bezpe?nost - co by nem?l zanedbat správce sít? na ?áste?ný úvazek
TEMPEST (problematika elektromagnetického vyza?ování) - stru?ný p?ehled - starší ->>
Design: Webdesign