Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Dosahování shody nelze považovat za dostate?ný cíl pro zajišt?ní bezpe?nosti organizace

08.12.2009
?ada organizací tak však ?iní. Tla?í na své bezpe?nostné pracovníky, aby práv? oni byli odpov?dní za dosahování shody nap?. s takovými rámci jako je norma ISO 27002 anebo COBIT. P?itom se ví, ?e tyto rámce z hlediska bezpe?nosti organizace vytví?í sice ur?itý základ, nejsou však ekvivalentné podstat? bezpe?nosti. Autor ?lánku (Jason Stradley) ?íká, žádný takovýto rámec není a nem?že být posta?ující, jsou pouhým po?átkem procesu zabezpe?ení organizace.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9141952/Compliance_as_Security_The_Root_of_Insanity?source=rss_security
Autor: JP


<<- novější - Voln? dostupný skener bezdrátové sít?
Cisco 2009 Annual Security Report - starší ->>
Design: Webdesign