Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cisco 2009 Annual Security Report

08.12.2009
Aktualizovaná zpráva zahrnuje informace ke globálním hrozbám a trend?m v roce 2009 a také bezpe?nostní doporu?ení pro rok 2010.

Komentá? ke zpráv? si lze p?e?íst v ?láncích:
Zdroj: http://cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Dosahování shody nelze považovat za dostate?ný cíl pro zajišt?ní bezpe?nosti organizace
USA - ochrana elektronických zdravotních záznam? - starší ->>
Design: Webdesign