Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 12/2007

14.12.2007
Práv? Vyšel e-zin Crypto-World 12/007

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly dnes rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1232).

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 12/2007
----------------------------------
A. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh I. kola 2-10
B. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh II. kola 11-15
C. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh III. kola 16-25
D. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh IV. kola 26-29
E. Sout?ž v lušt?ní 2007 – z poznámek sout?žících 30-35
F. O ?em jsme psali v prosinci 1999-2006 36-37
G.Záv?re?né informace 38

P?íloha: program na šifrování a dešifrování homofonních substitucí a nomenklátor? - nomenklator.exe
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 11/2007 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign