Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 2/2007

15.02.2007
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 2/2007

Registrovaným odb?ratel?m (1230) byly e-mailem zaslány kódy ke stažení e-zinu.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy Vám co nejd?íve opakovan? zašleme....


Obsah Crypto-Worldu 2/2007
---------------------------------------
A. Najvä?šia tma je pod lampou – STEGANOGRAFIA, ?ást I. (R.Cinkais) 2-9
B. XML bezpe?nost, ?ást II. (D. Brechlerová) 10-20
C. P?ehled dokument? ETSI v oblasti elektronického podpisu, ?asových
razítek a kvalifikovaných certifikát? (V.Sudzina) 21-22
D. O ?em jsme psali v únoru 2000 - 2006 23-24
E. Záv?re?né informace 25

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

OpenSSL a útoky z postranních kanál? - starší ->>
Design: Webdesign