Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 78/2007

31.07.2007
Práv? Vvyšlo letní dvoj?íslo e-zinu Crypto-World (78/2007).

Toto ?íslo p?ináší první informaci o chystené tradi?ní podzimní sout?ži v lušt?ní jednoduchých šifrových text?. Sout?ž 2007 bude letos doprovázena fiktivním p?íb?hem z 18-tého století. Její za?átek je plánován na 15.zá?í.

V ?asopise je publikován druhý díl Z d?jin ?eskoslovenské kryptografie, který p?ináší unikátní pravd?podobn? dosud nepublikované informace o šifrovacích strojích padesátých let. Tento seriál bude vycházet nepravideln?, pokud se to poda?í zajistit, tak vždy "ob" ?íslo. Jeho další pokra?ování je tedy naplánováno v e-zinu 10/2007.

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla, byly dnes rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1180).

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 78/2007
----------------------------------
A. Podzimní sout?ž v lušt?ní 2007, úvodní informace 2
B. Št?pán Schmidt (prolog Sout?že 2007) 3-4
C. Z d?jin ?eskoslovenské kryptografie, ?ást II.,
?eskoslovenské šifrovací stroje z období 1930–1939 a 1945–1955 (K.Šklíba) 5-9
D. Matematizace komplexní bezpe?nosti v ?R, ?ást II. (J.Hrubý) 10-16
E. O ?em jsme psali v lét? 2000-2006 17-18
F. Záv?re?né informace 19
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Draft Special Publication 800-106: Randomized Hashing Digital Signatures
Velmi nebezpe?ný prakticky realizovatelný útok na šifrovací protokol IPsec - starší ->>
Design: Webdesign