Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 10/2007

14.10.2007
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 10/2007

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly dnes rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1215).

Obsah Crypto-Worldu 10/2007
----------------------------------
A. Št?pán Schmidt v ?erné komo?e (doprovodný text k III.kolu sout?že) 2-9
B. Z d?jin ?eskoslovenské kryptografie, ?ást III.,
Pam?ti armádního šifranta (J.Knížek) 10-23
C. O ?em jsme psali v ?íjnu 2000-2006 24-25
D. Záv?re?né informace 26

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Sout?ž 2007 - t?etí kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta - starší ->>
Design: Webdesign