Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Filtrování obsahu internetu (zam?stnavatelem)

24.10.2006
Studie (Panda Software) zd?vod?uje pot?ebu filtrace (ekonomické dopady, kvantitativní hledisko). Dále popisuje cesty k prevenci p?ed p?ístupem na nežádoucí internetové stránky (nekolik alternativ - politika spole?nosti, monitoring, omezení p?istupu na proxy serveru, inteligentní t?íd?ní (filtrace) obsahu. Zbytek ?lánku popisuje vlastnosti nástroje GateDefender Performa (P.R.).
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Web_Content_Filtering_Panda.pdf
Autor: JP


<<- novější - SpamThru - trojan s vlastním antivirem
Bankovní weby a krádeže ID (UK) - starší ->>
Design: Webdesign