Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie - Zlepšete ochranu dat prost?ednictvím kontroly, monitorování a filtrování jejich obsahu

08.11.2007
Tom Olzak: není d?ležité jen data chránit, ale m?li bychom v?d?t i jaká data chráníme a zda nechráníme i zbyte?nosti. V studii pak Olzak tento p?ístup vysv?tluje na celé ?ad? praktických a modelových situací. Podrobn?ji se pak zabývá jím vybraným souborem modul? Vontu (tento produkt zvolil jako p?íklad pro ?ešení jím diskutovaných problém?).
Zdroj: http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/TOlzak_Data_Protection.pdf
Autor: JP


<<- novější - Zabezpe?te lépe sv?j po?íta? vypnutím nadbyte?ných služeb (Windows XP)
Software pro online Jihad koluje po internetu - starší ->>
Design: Webdesign