Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bankovní weby a krádeže ID (UK)

24.10.2006
Webovské stránky n?kterých bank nejsou dostate?ným zp?sobem zabezpe?eny proti útok?m typu phishing.
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/6076248.stm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Filtrování obsahu internetu (zam?stnavatelem)
Bezpe?nost aplikací - dopad normativních a legislativních ustanovení (nap?. ISO 17799) - starší ->>
Design: Webdesign