Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nenastala doba pro aktualizaci vaší politiky pro monitoring zam?snanc??

17.10.2006
N?která ?ísla (USA) a doporu?ení:
  • 1. Organizujte. Svolejte fórum složené z odpov?dných bezpe?nostních pracovník? (legislativa, audit, fyzická a IT bezpe?nost) a revidujte sou?asnou praxi a cíle.
  • 2. Aktualizujte svoji politiku. Nech? je politika ochrany dat pro zam?stnace konzistentní s politikou pro zákazníky, ideální je, pokud ob? vychází z týchž základ?.
  • 3. Certifikujte. Zve?ejn?te vaši politiku na intranetu a nechte ji certifikovat p?íslušnou institucí (legitimnost)
  • 4. Komunikujte. Pravideln? a ?asto informujte své zam?stnance o vaší monitorovací politice a jaká v tomto ohledu mají práva.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&taxonomyName=security&articleId=9004170&taxonomyId=17&intsrc=kc_feat
Autor: JP


<<- novější - ModSecurity 2.0 - rozhovor o vlastnostech tohoto open source ?ešení (firewall pro webovskou aplikaci)
Trojan, který používá SMS - starší ->>
Design: Webdesign