Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mozilla aktualizovala svoji politiku ve vztahu k certifika?ním autoritám

19.02.2013
CA Certificate policy Mozilly je nyní ve verzi 2.1. Zm?ny se týkají dosahování shody a auditu. Všechny pod?ízené CA certifikáty musí po 15. kv?tnu 2013 spl?ovat požadavky této politiky.
Zdroj: http://www.securityweek.com/mozilla-updates-ca-certificate-policy
Autor: JP


<<- novější - Anonymous stáhli z nejpopulárn?jšího izraelského portálu 600 000 e-mail? a hesel
K p?ehledu dodavatele platformy pro vývoj mobilních aplikací, spole?nosti moTwin - starší ->>
Design: Webdesign