Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Gartner: náklady na bezpe?nost klesají, pokud máte zpracovánu správnou politiku

19.09.2006
?ada spole?ností vychází p?i konstituování vlastních bezpe?nostních politik spíše z požadavk? legislativy než z ohodnocení reálných hrozeb. Takové politiky sice splní požadavky auditor?, ale je otázkou nakolik obstojí v každodenním sv?t?. Také p?i nákupu bezpe?nostních technologií je t?eba uvažovat p?íslušným sm?rem - nekupovat to co je zrovna "top of the top" na trhu, ale to co nejlépe vyhovuje pot?ebám samotné spole?nosti (firmy, organizace).
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2006/091806-gartner-security-costs-fall-with-good-policies.html
Autor: JP


<<- novější - Google - p?t cest, kterými zat?ásl sv?tem bezpe?nosti
Design: Webdesign