Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P? t podstatných zpráv ve vztahu k vyhodnocování log?

19.09.2006
  • 1. Pokusy získat p?ístup prost?ednictvím existujících ú?t?
  • 2. Nepoda?ené pokusy o získání p?ístupu k souboru ?i zdroji
  • 3. Neoprávn?né (neautorizované) zm?ny uživatel?, skupina a služeb
  • 4. Systéma, které jsou nejvíce zranitelné ve vztahu k útok?m
  • 5. Podez?elý ?i neautorizovaná podoba sí?ových p?enos? (network traffic)
Viz také Log analysis follow up (NEW) (jsou zde i další odkazy k problematice).
Zdroj: http://www.sans.org/resources/top5_logreports.pdf
Autor: JP


<<- novější - Brouzdání po webovských stránkách je v?tším nebezpe?ím než infikované maily
Americké hlasovací stroje se dají odemknout klí?kem od schránky - starší ->>
Design: Webdesign