Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Osm technologií, které jsou pro uživatele nejvíce nebezpe?né

05.09.2007
Zajímavý p?ehled, sou?asn? se zd?vodn?ním, pro? je daná technologie považována za nebezpe?nou, zde najdete i n?která doporu?ení:
 • IM (Instant Messaging)
 • Webovské maily
 • P?enosná úložná za?ízení
 • PDA a (chytré) mobily
 • Mobily s fotoaparátem
 • Skype a jiné VoIP služby
 • Stahovatelné widgety
 • Virtuální sv?ty (Second Life)
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9034278&source=rss_topic17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Mobilní bezpe?nost - odpov?dnosti uživatele a IT
Spam - k letošnímu vývoji - starší ->>
Design: Webdesign