Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Brouzdání po webovských stránkách je v?tším nebezpe?ím než infikované maily

19.09.2006
Podle zprávy IDC Denmark u spole?ností s více než 500 zam?stnanci infekce viry ?i ?ervy nastala v 30 procentech v d?sledku získání infekce z webovské stránky, zatímco infikovaný e-mail byl p?í?inou pouze v 20-25 procentech p?ípad?.
Zdroj: http://news.zdnet.co.uk/internet/security/0,39020375,39283339,00.htm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

P? t podstatných zpráv ve vztahu k vyhodnocování log? - starší ->>
Design: Webdesign