Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

256 bitový 4-HAVAL prolomen

09.05.2006
Tato kryptografická hašovací funkce byla navržena dost odpov?dn? v roce 1992 t?emi kryptology z Austrálie. Má parametry (tzv. po?et pr?chod? a délku haše), které ji umož?ují zesilovat. Bohužel HAVAL vychází z podobných princip? jako t?ída funkcí MD, i když používá mnohem sofistikovan?jší funkce. Dosud byl prolomen t?ípr?chodový HAVAL, nyní padl plný ?ty?pr?chodový (256 bitový) 4-HAVAL. Zajímavé je se podívat na originální návrh a na argumentaci, kterou auto?i používají. Útok, který byl použit, pochopiteln? nebyl v té dob? znám (diferenciální analýza, myšlenka dvou blok? Wangové). Je to docela dobré pou?ení (milionté v po?adí), že tam, kde není d?kaz o bezpe?nosti, sebelepší slova a sebelepší kryptologové a sebelíp vypadající návrh a od?vodn?ní nesta?í. To vše m?že jednoho dne padnout t?eba proto, že jednoho dne n?jakou ?í?anku, Francouze nebo Izraelce napadne n?co, co to nakonec udolá. Výpo?etní složitost útoku je sm?šn? malá, pod 2^32 u obou blok? a trvá do 4 hodin na oby?ejném PC.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2006/161
Autor: VK


<<- novější - Víte co je to ransomware?
Design: Webdesign