Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ipravuje se ve?ejná sout?ž na hašovací funkce, podobn? jako na AES !

11.07.2006
Než sout?ž vyhlásí, chce NIST ješt? uspo?ádat n?kolik konferencí k problému návrhu hašovacích funkcí. První se konala loni v srpnu, letos je to druhá taková konference také v srpnu. Tohle rozhodnutí NIST je velmi užite?né, protože nic není samoz?ejmé a nic se neud?lá samo. Takhle jsme si to p?áli. N?jakou dobu potrvá, než uvidíme novou, krásnou a bezpe?nou hašovací funkci, ale bude to vzrušující proces, který p?inese mnoho nového do kryptografie, tak jako sout?ž na AES.
Zdroj: http://www.csrc.nist.gov/pki/HashWorkshop/index.html
Autor: VK


<<- novější - Rhybá?i za?ínají využívat VoIP
Bezpe?né zálohování dat - na co se nesmí zapomenout - starší ->>
Design: Webdesign