Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Další pokus o novou hašovací funkci, tentokrát založenou na ?íselném problému

26.06.2005
Lenstra a kol. navrhují hašovací funkci, u níž nalezení kolize je dokazateln? p?eveditelné na ?ešení problému NMSRVS netriviální modulární odmocniny velmi hladkých ?ísel (jsou složena z velmi malých prvo?ísel vzhledem k n) modulo složené ?íslo n. Algoritmus je rychlý a jeden itera?ní krok v klasické Damgard-Merkleov? iterativní konstrukci (upravené na pom?ry p?íslušné algebry) odpovídá t?em klasickým modulárním násobením. Uvedený problém NMSRVS nebyl v kryptografii dosud používán, ale je znám odborník?m v teorii ?ísel. Podstatné je, že je heuristicky p?eveditelný na problém faktorizace, který je již velmi dob?e znám. Hledání hašovacích funkcí s dokazateln? bezpe?nými vlastnostmi je nyní v pop?edí zájmu.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/193
Autor: VK


<<- novější - Forenzní analýza fyzické pam?ti
Design: Webdesign