Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Simulace: co sestane , když malware jako Stuxnet, Flame ?i Gauss napadne Ameriku?

11.08.2012
Vyzkoušel to David Gewirtz. Výsledky jsou tlumo?eny v p?iloženém videu. Vs amotném ?lánku je konstatována, že moderní systémy jsou relativn? dob?e chrán?ny, ale totéž se nedá ?íci o starších systémech.
Zdroj: http://www.zdnet.com/simulation-what-if-digital-wmds-attack-america-7000002457/
Autor: JP


<<- novější - Organizace by si m?ly dát pozor na data z vyhledáva??
Byly zve?ejn?ny voln? dostupné nástroje, které detekují malware Gauss - starší ->>
Design: Webdesign