Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Objeveno 43. Mersennovo prvo?íslo...

20.12.2005
Objeveno 43. Mersennovo prvo?íslo (pravd?podobn?)!

GIMPS oznámil, že 16-tého prosince bylo pravd?podobn? nalezeno 43. Mersennovo prvo?íslo (a tedy nejv?tší dosud známé prvo?íslo). Nezávislý potvrzující výpo?et bude ukon?en do 25.12.2005.
Ani toto prvo?íslo (podle p?edb?žného sd?lení George Woltmana) nep?ekonalo magickou hranici 10.000.000 milión? cifer ...
A tedy ani nyní nebude vyplacena odm?na 100 000 USD, která je ur?ena za nalezení Mersennova prvo?ísla o délce nad 10 mil.cifer....

Informace o Mersennových prvo?íslech:
Mersenne prime (http://mathworld.wolfram.com)/

Informace k obejvu 43. Mersennova prvo?ísla:
43rd Known Mersenne Prime Found (probably)
New Mersenne Prime?!

Zdroj: http://www.mersenne.org/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign